Företaget för tillfällig personaluthyrning VPS Henkilöstöpalvelu är en av de äldsta aktörerna inom branschen i Finland.

Veli-Pekka SuomalainenFödd i Punkaharju och senare Helsingforsbo, Veli-Pekka Suomalainen var omkring 40 år när han grundade VPS 1987. Förkortningen är en kombination av Suomalainens initialer och de finska orden Valitsemme Parhaat Sinulle ("Vi väljer det bästa för dig").
Suomalainen, som arbetat i ekonomistyrningsroller för olika företag, såg sin möjlighet när ägaromstruktureringar inleddes i byggbranschen. Det var dags att ta ett språng.
Under sin tid i ledande ställning arbetade Suomalainen med personalserviceföretag.
– Jag visste att uthyrningspersonal var framtiden och det fanns efterfrågan på tjänster, förklarade Suomalainen i en intervju 2019.
För honom kändes det naturligt att bli företagare. Det kommer liksom med modersmjölken. Hans föräldrar, liksom hans syskon, var företagare.

VPS använde en morot för att locka folk till intervjuer

I slutet av 1980-talet upplevde Finland en ekonomisk uppgång. VPS grundades den 17 september 1987, men på grund av byråkratin gällande tillstånd startade verksamheten officiellt först i januari 1988.
Av en slump grundade Suomalainen VPS exakt samma dag som Handelsrådgivaren, konditorn Karl Fazer hade grundat sitt eget företag nästan hundra år tidigare 1891.
Under de första åren skickade VPS marknadsföringsbrev till företag. Kontorspersonalen följde noga de platsannonser som publicerades i Helsingin Sanomat på onsdagar och söndagar och valde ut vilka målgrupper de skulle vända sig till.
VPS annonserade även i Helsingin Sanomat, trots att annonserna var dyra. De skapade synlighet och gjorde företaget välkänt.
Till en början använde VPS också sin egen "morot" för att locka folk till intervjuer: en resa söderut lottas ut bland alla som varit på en intervju under en viss månad.
Under de första åren av verksamheten ägde människor inte mobiltelefoner, utan potentiella arbetstagare måste nås via en fast telefon. De kunde inte alltid nås när det behövdes.
– Det kan vara så att någon kom på en intervju och väldigt snart därefter öppnade sig ett jobb som passade honom perfekt. Men vi kunde nå honom först dagen efter.

Lågkonjunkturen i början av 1990-talet stoppade tillväxten

VPS GroupDet fanns en stor efterfrågan på tillfälligt anställda i slutet av 1980-talet. Under de första åren levererade VPS mestadels kontorsarbetare, såsom kassörskor, maskinskrivare, telefonister och telexoperatörer. Snart kom arbetare från byggbranschen.
Hösten 1991 upphörde efterfrågan på arbetskraft abrupt, när en djup lågkonjunktur drabbade Finland. Många företag i branschen gick i konkurs.
VPS hade bedrivit en förnuftig verksamhet under sina första år och byggt upp en buffert från sina åtaganden. Det och minskade personalkostnader hjälpte företaget att överleva de fem svåra lågkonjunkturåren.
Suomalainen kunde andas ut 1996, när efterfrågan på tjänster började växa igen. Tillväxten startade från områdena logistik, byggnad och industri. Mobiltelefonbolaget Nokias kommande framgångar märktes i den ökade efterfrågan på ekonomi- och logistikarbetare.
En del av VPS kunder hade flyttat delar av sin verksamhet till olika landsdelar och VPS var också tvungen att utöka sin verksamhet. Först etablerades kontor i Lahtis och Åbo och senare i totalt 18 kommuner.

"Fötter en halv meter från marken"

På 2000-talet var VPS på frammarsch. Företagets kostnader var ännu inte särskilt höga och Finland var i en uppåtgående trend.
– Då var våra fötter konstant en halvmeter från marken. Det kändes som att till och med världsherravälde kunde vara möjligt, beskriver Suomalainen dåtidens känslor.
VPS expanderade utomlands år 2000. Framför allt uppmuntrade bristen på arbetskraft i olika branscher till att genomföra beslutet.

VPS grundade sitt första dotterbolag i Stockholm. Nästa kontor grundades i Tallinn. Ursprungligen var syftet att tillgodose behoven hos finska företag verksamma i Estlands huvudstad. Senare levererades arbetskraft till Finland från Tallinn-företaget.

VPS har genom åren, förutom Tallinn i Estland och Stockholm i Sverige, haft kontor i St Petersburg i Ryssland, i Budapest i Ungern och i Warszawa i Polen.

Hösten 2008 började mörka moln bildas. En världsomspännande ekonomisk recession slog till. Dåliga nyheter från utlandet gjorde också företag i Finland försiktiga.

VPS minskade också sitt kontorsnätverk. I slutet av 2010-talet hade företaget åtta kontor i Finland: I Helsingfors, Iisalmi, Kuopio, Uleåborg, Salo, Tammerfors, Åbo och Vasa. Dessutom verkar VPS i Tallinn.

VPS överlevde en ny lågkonjunktur med samma verktyg som tjugo år tidigare: genom att anpassa och använda en buffert som hade ackumulerats under goda år.

"Det är en hedersfråga att alltid betala lön i tid"

Även om många saker skilde sig från när VPS grundades i slutet av 1980-talet, hade många saker också förblivit desamma.

Till exempel har problemet med bristande matchning, det vill säga att få tillgång och efterfrågan på arbetskraft att mötas, alltid varit en utmaning i branschen. Branschen är konjunkturkänslig: när företagen har stor efterfrågan på arbetare är det ofta brist på dem, och när efterfrågan är låg blir det ett överskott på arbetare.

VPS värderingar har också förblivit desamma: ärlig, rättvis och flexibel verksamhet och pålitlighet. VPS följer lagar och kollektivavtal bokstavligen.
– Vårt företag är solvent, och det är en hederssak att lönerna alltid betalas ut i tid.
Integriteten hos VPS framgår också av att det är ett av de äldsta företagen inom sitt område i Finland.

VPS stödjer idrottares resa till toppen

Sport ligger Veli-Pekka Suomalainens hjärta nära. VPS har stöttat flera individuella och lagidrottare och lag genom åren.
Den mest framgångsrika på internationella områden har åtminstone hittills varit trestegshopparen Heli Kruger (född Koivula), som tog silver i EM i München 2002.
VPS ”stall” har genom åren inkluderat löparna Johanna Manninen, Sari Keskitalo, Stefan Koivikko och Niclas Sandells samt höjdhopparen Heikki Taneli. När det kommer till klubbar har VPS sponsrat till exempel HJK, VPS och Jokerit.
– Många idrottare betalar en stor del av sina läger och andra utgifter själva. Genom att sponsra dem vill vi hjälpa talangfulla människors resa till världens topp. Det ger förstås också synlighet för företaget, säger Suomalainen.