raskaskalustoasentaja/ heavy vehicle mechanic

Asiakasyrityksemme etsii raskaskalustoasentajaa, Pohjois-Savoon, Iisalmeen.

Hakijalla tulee olla aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä. Kerrothan  tarkemmin työhistoriastasi, osaamisestasi ja minkälaisten ajoneuvojen parissa työskentelit. Omaathan perustaidot MIG/MAG-hitsauksesta. Suomen tai englannin kielen taito vaaditaan.

Eduksi katsotaan mm
- sähköjärjestelmien tuntemus
- hydrauliikkatuntemus
- pneumatiikkatuntemus
- jarrujärjestelmien tuntemus

Työ on pääosin uusien ajoneuvojen ja perävaunujen kanssa toimimista. Työ tehdään yhdessä vuorossa. Palkkaus teknologiateollisuuden TESn mukaisesti työnvaativuuden mukaan ja henkilökohtainen osuus määräytyy hakijan osaamisen mukaisesti.

Tarjoamme:

Työterveyspalvelut

Mahdollisuuden kalustettuun asuntoon vuokraa vastaan, avustus Kelan, verokortin, pankkiasioissa ja muissa käytännön järjestelyissä.

**
Our client company is looking for a heavy vehicle mechanic, in Pohjois-Savo, Iisalmi.

The applicant must have previous experience in similar tasks. Please provide your work history, your skills and what kind of vehicles you worked on. You must have basic skills in MIG/MAG welding. Knowledge of Finnish/English language skills is required.

It is considered an advantage, e.g
- knowledge of electrical systems
- knowledge of hydraulics
- knowledge of pneumatics
- knowledge of brake systems

The work is mainly working with new vehicles and trailers. The work is done in one shift. Salary in accordance with the Collective agreement of the technology industry according to the workload and the personal share is determined according to the applicant's skills.

We offer:

  • Accommodation provided (paid by the employee, cost depending on housing options)
  • contract according to Finnish laws (Holiday compensation (around 9 % extra in the first year), Paid public holidays (around 4 % extra) after the first month)
  • Occupational health care
  • Work insurance
  • Relocation service (accommodation arrangement, tax office visits, etc.)

**

Наш клиент, металлоцех в регионе Северное Саво, Иисалми, ищет Механикa по сборке тяжелой техники.

Кандидат должен иметь опыт работы в выполнении аналогичных задач. Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о ваших навыках и типах транспортных средств, с которыми вы работали. Базовые навыки сварки MIG/MAG обязательны. Также требуется знание финского или английского языка. Знание электрических систем и/или гидравлических, пневматических и тормозных систем считается преимуществом. 

Основная часть работы заключается в обслуживании новых транспортных средств и прицепов. График работы — одна смена. Заработная плата, в соответствии с коллективным договором технологической отрасли (TES), зависит от объема работы и личной доли и определяется в зависимости от квалификации соискателя.

Наше предложение включает в себя:

  • Проживание: жилье предоставляется, оплачивается сотрудником, стоимость зависит от вариантов жилья.
  • Контракт согласно финскому законодательству (отпускные выплаты (примерно 9 % дополнительно в первый год), оплачиваемые государственные праздники (примерно 4 % дополнительно) после первого месяца).
  • Профилактическая медицинская помощь.
  • Страхование от несчастных случаев на работе.
  • Помощь в переезде (организация жилья, посещение налоговой службы и т. д.).

Hakuaika päättyy: 26.05.2024

Täytä hakemus | Tietosuojaseloste

Takaisin