JOBBSÖKANDE
Söker du arbete?

Det finns flera arbetsgivare som behöver dina yrkeskunskaper. VPS Group erbjuder arbetsmöjligheter som passar din livssituation. Vikariat och tillsvidareanställningar väntar på en ansvarig medarbetare – det kan vara du!

Tillfällig personaluthyrning är ett allt vanligare sätt att hitta jobb. Personaluthyrning är mycket flexibel: du kan välja tjänst och välja dina egna arbetstider. Fasta tjänster är inte alltid en bra match för alla, särskilt om din livssituation har förändrats. Vid uthyrning kan tjänsterna pågå från ett par timmar till månader eller till och med flera år. Du kommer även ha möjlighet att få en tillsvidareanställning i företaget efter att ditt vikariat är avslutat. Du kan även flexibelt byta arbetsuppgifter mellan projekt.

Tillfälligt anställda anställs genom oss, så vi tar hand om alla lagstadgade skyldigheter för arbetsgivaren. Vi tar hand om alla lagstadgade skyldigheter för arbetsgivare, och det är en hederssak att lönerna betalas ut i tid. Lönen betalas alltid ut minst enligt kollektivavtalet. Vi är en pålitlig arbetsgivare och medlem i Privata Arbetsförmedlingsförbundet HELA.

Logistics Food industry